• Προσφέρουμε υπηρεσίες κατά DIN 66933 και είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008 για την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και κατά ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείρηση. Επίσης συμμορφωνόμαστε κατά το ISO 27001:2005, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια πληροφοριών
  • Χρησιμοποιούμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό των πιο καταξιωμένων και εξειδικευμένων παγκοσμίως οίκων κατασκευής τεμαχιστών, όπως η VECOPLAN AG και η INTIMUS GMBH.