Αναζήτηση

Ευχαρίστως να σας απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις σχετικά με την καταστροφή δεδομένων και των διαδικασιών που ακολουθούνται (τον τρόπο με τον οποίο γίνονται).Με την βοήθεια των έμπειρων συνεργατών μας μπορείτε να εξακριβώσετε σε ποια κατηγορία προστασίας ανήκουν τα δεδομένα σας καθώς και σε πιο επίπεδο ασφαλείας πρέπει να καταστραφούν.

Επιλογή

καταστροφη δεδομενων
Είμαστε δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε εκτενώς τί ορίζει η νομοθεσία και να προχωρήσουμε σε εκτίμηση του επιπέδου κινδύνου των προσωπικών σας δεδομένων (risk analysis) που θέλετε να καταστρέψετε, με απόλυτη ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αφού ορίσουμε τον βαθμό ασφαλείας κατά EN/DIN σας παρέχουμε τη δυνατότητα καταστροφής των δεδομένων σας, στις εγκαταστάσεις μας με βιομηχανικό τεμαχιστή με τεχνολογία κοπής σε νιφάδες και δυνατότητες κοπής P3 έως και P5.

Εντολή

Bάση της οδηγίας της αρχής προστασίας δεδομένων αρ.1/2005 η ανάθεση της καταστροφής πρέπει να γίνει εγγράφως. Σε περιπτώσεις συνεχούς συνεργασίας μπορούμε να συνάψουμε συμφωνητικό.

Αποκομιδή

Η αποκομιδή μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας ή μπορείτε να μας τα προσκομίσετε με δικό σας μεταφορικό μέσο (πρωτόκολλο παράδοσης).

Καταστροφή

Τα δεδομένα σας θα καταστραφούν άμεσα στην μονάδα τεμαχισμού της εταιρείας μας στο επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται.
Στο τέλος της διαδικασίας, για να μπορείτε να αποδεικνύετε την επιτυχή καταστροφή των δεδομένων σας, σας παραδίδουμε στοιχεία αναφοράς και σας εκδίδουμε το απαραίτητο πρωτόκολλο καταστροφής για την ουσιαστική συμμόρφωση σας στους νόμους και τις απαιτήσεις του ελέγχου..

Ανακύκλωση

Τα τεμαχισμένα δεδομένα θα συμπιεστούν και θα οδηγηθούν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης / πολτοποίησης.

Έλεγχος

Σε όλα τα στάδια ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη διαδικασία ελέγχου, ώστε να τηρούμε τα πρότυπα ασφαλείας κατά ISO.