Σκοπός της εταιρίας μας είναι να σας παρέχουμε υπηρεσίες εφάμιλλες με αυτές των χωρών που ηγούνται και ορίζουν τα πρότυπα ασφαλείας, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία.
Το όραμά μας για την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σας αντικατοπτρίζεται στις εγκαταστάσεις μας η ασφάλεια των οποίων ξεπερνά τα πιο αυστηρά στάνταρ.

Έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό απαραβίαστο φρούριο με όλα τα απαραίτητα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον, ένας φιλικός χώρος επισκεπτών σας παρέχει την δυνατότητα να επιβλέπετε την ασφαλή καταστροφή των εγγράφων σας..

Βασιζόμαστε σε τεχνογνωσία και τεχνολογίες αιχμής για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε βιομηχανικό εξοπλισμό των πιο γνωστών και πιστοποιημένων γερμανικών οίκων για να σας προσφέρουμε εγγυημένη ασφάλεια.

Το προσωπικό μας διακρίνεται για την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα του, καθώς και για την φιλικότητα και διάθεση να σας εξυπηρετήσει. Είναι εκπαιδευμένο τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στις εγκαταστάσεις των εταιριών κατασκευής του εξοπλισμού μας.

Τα κατεστραμμένα υλικά οδηγούνται αμέσως σε αναγνωρισμένες εταιρείες ανακύκλωσης για περαιτέρω επεξεργασία όπως η πολτοποίηση και δημιουργία νέων υλικών.
Για εμάς την ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, η ανακύκλωση δεν είναι μία οικονομική δραστηριότητα αλλά αυτοσκοπός και η συμβολή μας για την επίτευξη των στόχων της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ.